Anasayfa | Üyelerimiz | Ziyaretci Defteri | Haber Arşiv | Site Haritası

ESDER.BIZ
ESDER Federasyonu
Yurtdışı ESDER
Marmara ESDER
İç Anadolu ESDER
Ege ESDER
Akdeniz ESDER
Karadeniz ESDER
Güneydoğu An. ESDER
Muammer GÖKTÜRK
Güncel Konular Köşesi
 
Son Yazı : TARIMIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
21.01.2011 23.00 PM
 

TARIMIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ


İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu sürece hayatını devam ettirebilmek için yemek ve içmek zorundadır. Tarım, her sabah sofralarımızdaki bir dilim ekmek, bir bardak süt, bir tabak yağ, bal, yumurta, peynir ve zeytindir. İster ham, ister mamul, ister yarı mamul olsun, yediğimiz gıdaların tamamını bize Tarım Sektörü sağlamaktadır.

Aşağıda nüfus istatistiklerinde görüleceği üzere; ülkemizin nüfusu 1927 yılında 13 milyon civarında iken, geçen 80 yılda yaklaşık 5,5 katlık bir artışla 2009 yılında 72,5 milyon kişiye ulaşmıştır. Aynı şekilde dünya nüfusu da hızla artmaktadır.

Tarım Sektörü;  Türk Ekonomisinde uzun yıllar ekonominin temel unsuru olmuş, ancak son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu önemi göreceli olarak azalmıştır. Bununla birlikte,  ulusal gelirimizin yaklaşık %15’ini ve istihdamın %45’ini oluşturması nedeniyle Tarım Sektörü ülkemizde, ekonomik olduğu kadar sosyal bir sektör olarak da önemini korumaktadır. Diğer taraftan, temel ihtiyaç maddelerinin üretildiği bir sektör olmasının yanı sıra, diğer sektörlere hammadde temini,  tüketim harcamaları ve ihracattaki payı, sektörün sosyo-ekonomik açıdan sahip olduğu önemini daha da arttırmaktadır.

Tarım Sektörü, tüm dünyada tabiat şartlarına bağlıdır. Buna bağlı olarak risk ve belirsizlikler de diğer sektörlere göre daha fazladır. Ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması ve korunması, ürün muhafazası, pazarlama imkânlarının zor ve diğer sektörlere göre gelirin daha düşük olması gibi etkenlerle tarım sektörü, birçok ülkede üretim-tüketim zinciri içerisinde desteklenmektedir. Tarım sektöründe, mevcut risk ve belirsizlikler yanında, paranın geri dönüşüm hızının düşük, sermaye birikiminin yetersiz ve buna bağlı olarak yatırımların az olması, sektörde desteklemeleri ve teşvikleri zorunlu hale getirmektedir.

Ülkemizde Tarım Sektörü büyük bir potansiyele sahip olup,  ülke kalkınmasına direk ve dolaylı yollardan katkı yapmaktadır.  Ülke nüfusunun zorunlu gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne hammadde sağlaması,  sanayi ürünlerine talep yaratması,  ulusal gelir ve dışsatıma katkıları ile sektör büyük öneme sahiptir.[1]

Tablo.1 GSYİH Sektörel Birleşimi (%)

Sektörler

1960

1980

1989

2000

Tarım

40,9

22,6

15,8

15,4

Sanayi

15,3

25,5

36,7

20,0

Hizmetler

43,8

51,9

47,5

64,6

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Yukarıda Tablo.1’de görüleceği üzere; Tarım sektörü, GSMH’da 1923-1924 yıllarında cari fiyatlarla %43 pay alırken, 1960 yılında % 41’e, 1980’li yıllarda % 23'lere, 1990'da  %16'ya ve 2000’li yıllarda %15'e kadar düşmüştür.[2]

Aşağıda Tablo.2’de görüleceği üzere 1980 sonrasında tarım ürünleri ihracatının sektörel birleşime oranı yaklaşık sekiz kat azalmıştır. Bu azalmanın nedeni hükümetlerin sanayi ağırlıklı yatırımlara önem vermeleri ve yönlenmeleridir. 1963 yılında Tarımın toplam ihracat içerisindeki payı %77,2 iken, bu oran 2000 yılında %7,1’e gerilemiştir. Aynı şekilde sanayinin payı 1963’de %19,9 iken 2000 yılında %91,2’ye çıkmıştır.

Tablo.2 İhracatın Sektörel Birleşimi (%)[3]

Yıllar

Tarım

Sanayi

Madencilik

1963

77,2

19,9

2,9

1980

57,4

36,0

6,6

1989

17,3

78,9

3,5

2000

7,1

91,2

1,4

 

Aşağıda Tablo.3’ten anlaşılacağı üzere; son yıllarda kırsal alandaki nüfusta bir azalma görülürken, şehir nüfuslarında(il ve ilçe merkezleri) ise artış gözlenmiştir.  Nüfus değişimine bağlı olarak kent ve kır yerleşim sayılarında da artışlar olmuştur. Türkiye’de 1950 yılında 63 il ve 422 ilçe mevcut iken, 2009 yılında bu sayı 81 il ve 893 ilçeye ulaşmıştır. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye’nin il sayısı 81, İlçe sayısı 893, köy sayısı 35.170, belediye sayısı 3.234 ve toplam nüfusu 72.561.312 kişidir. Bu nüfusun  % 75,5’i  (54.807.219 kişisi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken,  %24,5’i (17.754.093 kişisi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.

Tablo.3 Türkiye Nüfus Dağılımı.

<td style=`border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 81.5pt; padding-right: 3.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-

Yıllar

Toplam Nüfus

Kentsel Nüfus

Kentsel Nüfus Oranı %

Kırsal Nüfus

Kırsal Nüfus Oranı %

1927

13.648.270

3.305.879

24.22

10.342.391

75.78

1950

20.947.188

5.244.337

25.04

15.702.851

74.96

1970

35.605.176

13.691.101

38.45

21.914.075

61.55

1990

56.473.035

33.326.351

59.01

23.146.684

40.99

2009

72.561.312


Muammer GÖKTÜRK
Güncel Konular Köşesi
Bu Yazı 21.01.2011 23.00 Tarihinde Muammer GÖKTÜRK Tarafından Yazılmıştır...
Bu Yazı 4597 Kez Okunmuştur !
Diğer Muammer GÖKTÜRK Yazıları
MUTLULUĞA GİDEN YOL 13.02.2018 18.13
VEFA ÜZERİNE BİR KAÇ SATIR 19.08.2017 18.54
VEFA ÜZERİNE BİR KAÇ SATIR 13.08.2017 08.14
NEFİS TERBİYESİ BÜYÜK CİHAD 25.05.2017 12.16
SEVGİ, ŞEFKAT VE MERHAMET 07.03.2017 15.59
EŞİTLİK VE ADALET 15.02.2017 19.51


Bu Yazıya Henuz Yorum Yapılmadı !
Bu Habere Yorum Yapmak İçin Üye Girişi Yapın !
Üye Değilseniz Üye Olmak İçin Tıklayın !
 
Mehmet Çetinkaya (Genel Başkan)
FEDERASYONUN KURULUŞU
ESKİŞEHİR DERNEKLERİ FEDERASYONU 15.12.2009 21.32
ESDER Federasyonu
Federasyon Kuruluşu
Onursal Başkanımız
Eskişehir Mahallesi
ESDER` in Kuruluşu
Tüzük
Site Haritası
ESKİŞEHİR
Genel Bilgiler
Tarihi Bilgi ve Belgeler
Eskişehir Tren Seferleri
Eskişehirden Yetişenler
KÜLTÜRÜMÜZ
Yemeklerimiz
Geleneklerimiz
GAZETELER
SAKARYA GAZETESİ
Duyuru
İKİ EYLÜL GAZETESİ
İSTİKBAL GAZETESİ
ANADOLU GAZETESİ
SONHABER GAZETESİ
MİLLİ İRADE GAZETESİ
ŞEHİR GAZETESİ
BURÇ GAZETESİ
 
Dilek HAVAN (Profesyonel Dernek Danışmanı)
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
31.01.2013 tarihinden itibaren yönetmelik değişikliği dikkate alınır. 27.01.2013 13.54
ESDER Genel Merkez
Kullanıcı
Adi :

Şifre :
  Üye Ol!
Eskişehir Hava Durumu
ESDER RSS Servisi